Skip to main content

Archives

Categories

Woonzorg­centrum
De Linde in Ronse

Jobs @ WZC De Linde

Ons woonzorgcentrum in Ronse heeft volgende vacatures open staan:

Interesse om in ons woonzorgcentrum te werken?

Het WZC De Linde beschikt over een erkenning van 152 bedden.

Het woonzorgcentrum is onderverdeeld in afdelingen die genoemd zijn naar wijken in de stad, als referentiepunt voor de bewoners.

DE BEWONERS ALS CENTRAAL VERTREKPUNT

We willen het de bewoners zo aangenaam mogelijk maken door een goede verzorging, een uitgebreid en aangepast animatieaanbod, verzorgde en gevarieerde voeding en een fris woonzorgcentrum. Met respect voor ieders eigenheid proberen wij al het mogelijke te doen voor het totale welzijn van onze bewoners. Zij hebben het recht op een benadering als volwassen persoon. Wij geloven dat het stimuleren tot de grootst mogelijke zelfstandigheid en activiteit gunstig is voor hun algemeen welbevinden.

EEN AANGEPASTE (LEEF)OMGEVING

In het WZC De Linde is er een huiselijke en familiale sfeer tussen bewoners en personeel. Wij willen onze toekomstige bewoners zo goed mogelijk voorbereiden op hun verblijf. Wij verwachten hierbij ook een actieve bijdrage van de familieleden, verwanten en vrijwilligers die steeds welkom zijn in onze leefgemeenschap. Hun ondersteunende rol, opbouwende kritiek en voorstellen zijn onmisbaar in de uitbouw van een betere thuis.

KEUZE IN DE ZORG EN WILSBESCHIKKING

Vanuit een multidisciplinaire samenwerking met de huisarts, de verpleging, andere zorgverstrekkers en indien mogelijk met de bewoner zelf en zijn familie, wordt een aangepast zorgplan opgemaakt. Palliatieve zorg hoeft niet altijd groots te zijn, de nadruk ligt op de ‘gewone‘ menselijke zorgen zoals het bieden van warmte, vriendschap, mee voelen, mee afscheid nemen, angst en pijn verzachten, en zorgen voor comfort. Binnen het kader van de wetgeving verleent het Woonzorgcentrum haar medewerking aan alle vormen van wilsbeschikking.

Met menselijke warmte en het hart op de juiste plaats, bieden we kwalitatief hoogstaande zorg aan op maat van de bewoner en zijn familie. We optimaliseren de zorg door het aanstellen van referentiepersonen en verantwoordelijken.

Contactgegevens WZC De Linde vzw

Oscar Delghuststraat 68, 9600 Ronse

wzc@delinderonse.be

Onthaal & opnames
055 23 74 50

Directie
055 23 74 55

Afdeling Villa Joly
Hoofdverpleegkundige Els Voet
055 23 75 52
0473 84 05 41

Afdeling De Fiertel
Hoofdverpleegkundige Els Voet
055 23 75 52
0473 84 05 41

Afdeling De Groeneboom
Hoofdverpleegkundige Els De Buysscher
055 23 74 52
0473 84 05 40

Afdeling De Hotond
Hoofdverpleegkundige Els De Buysscher
055 23 74 52
0472 18 08 62

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie i.v.m. woonzorgcentrum?

Wil u vrijblijvend meer informatie?

Of wenst u gecontacteerd te worden?

Vul het contactformulier in en wij nemen spoedig met u contact op.

logo WZC De Linde in Ronse